Symposium 2021

Met wat vertraging viert  Missing You vzw zijn 20ste verjaardag!

Op zaterdag 9 oktober organiseren we een symposium onder het thema ‘rouwen is bouwen’.

Een absolute aanrader voor iedereen die professioneel, vrijwillig of persoonlijk met rouw- en verliesverwerking te maken heeft.

PROGRAMMA

9u00 – 9u30: Onthaal

 

9u30 – 10u00: Verwelkoming door Missing You vzw

 

10u00 – 11u00: Johan Maes – ‘We zijn wat we hebben verloren’

Johan Maes werkt al meer dan 25 jaar als rouwtherapeut in zijn eigen praktijk en is als docent verbonden aan het Postgraduaat Rouw- en Verliesconsulent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij schreef en werkte mee aan tal van publicaties over rouw. Onlangs verscheen zijn eerste roman “Het Lazaruseffect”. “We gaan er nog te veel van uit dat rouw rechtlijnig verloopt in de richting van de verwerking van een verlies waarbij alles dan een plaats krijgt. En dat liefst in zo kort mogelijke tijd! Dit klinkt zo statisch, terwijl rouw een dynamisch proces is dat zich ontwikkelt doorheen onze levensloop. Nieuwe rouwmodellen leggen de focus op “coping” waarbij men tracht de stress die ingrijpend verlies veroorzaakt te herleiden naar een meer draaglijk niveau door te pendelen of heen en weer te bewegen tussen verlies en herstel. Ingrijpend verlies is een existentiële ervaring en confronteert ons met de eindigheid van alles, maar ‘we zijn toch ook wat we hebben verloren’.”

11u00 – 12u00: Uus Knops – ‘Onumenten’

Uus Knops werkt als psychiater en psychotherapeut, en schreef daarnaast ook ‘Casper – een rouwboek’ en ‘Op afstand nabij’. Op verrassende en verhalende wijze neemt ze je mee in haar ervaringen. Ze illustreert hoe in afscheid schoonheid schuilt, en vertelt hoe ze letterlijk via de Onumenten wil bouwen aan rouwen. Met dit nieuwe woord en het nieuwe vormelijke concept wil ze aanzetten tot een nieuwe manier van rouwen.


12u00 – 13u30: Lunch met netwerkmoment, onder muzikale begeleiding

 

13u30 – 14u30: Els Rogier

Els Rogier is rouwpedagoog en bezielster van Goedmoed. Ze begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen en personen met een verstandelijke beperking in hun rouwproces. “Binnen de nieuwe visie op rouw, waarbij verbinding een centrale rol speelt, kunnen we het belang van lotgenotencontact niet meer wegdenken. Lotgenoten begrijpen je zonder woorden. Lotgenoten geven (h)erkenning. Lotgenoten zorgen voor verbinding, daar waar rouw vaak heel eenzaam aanvoelt. We verkennen welke impact lotgenotencontact en het inzetten van ervaringsdeskundigen kan hebben op het rouwtraject van kinderen en jongeren.”

 

14u30 – 15u30: Lies Scaut – ‘Architect van ons levenshuis’

Lies Scaut is psychotherapeut, expert trauma- en rouwbegeleiding en auteur van ‘Moet ik nu bang zijn?’ en ‘Doodgewoon’.  “Doorheen ons leven creëren we heel wat bouwstenen waarmee we ons leven opbouwen en inrichten. We bouwen aan een huis waarin we kunnen leven, ons verder ontwikkelen en kunnen liefhebben en liefde geven. We zijn als het ware de architect van ons levenshuis. Bij het meemaken van een verlieservaring davert de grond onder onze voeten en kunnen er barsten ontstaan in de muren. Mogelijks dienen er renovatiewerken uitgevoerd te worden waar je als individu, koppel of gezin mee start. We werken aan een huis waarin de overledene op een andere manier kan verder leven. Tegelijkertijd bouwen we aan onze rouwboot waarmee we ons een weg zoeken doorheen het labyrint van rouw. Hierbij ontwerpen we onze eigen boot en het landschap waar we door varen en onthouden dat de weg wijzer is dan de wegwijzer.”

 

15u30 – 16u30: Afsluitmoment onder muzikale begeleiding, met mogelijkheid tot netwerken

 

PRAKTISCH

Waar? Arteveldehogeschool campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent. Meer info ivm bereikbaarheid en parkeermogelijkheden vind je hier. Heb je speciale noden omtrent bereikbaarheid? Neem contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.

Wanneer? Zaterdag 9 oktober van 9u30 tot 16u30

Kostprijs? € 125 (lunch en drank inbegrepen)

Vragen? Stuur ons een mailtje via symposium@missingyou.be of bel ons op het nummer 0488/24 92 90


INSCHRIJVEN

Totaal: € -

 

 

met de steun van

SPREAD THE LOVE
X