Geschiedenis

Missing You is ontstaan in 2000. Enkele ervaringsdeskundigen van OVOK (Ouders van een Overleden Kind) waren op zoek naar morele steun voor de rouwende broers en zussen van hun overleden kind. Omdat ze die niet meteen vonden, namen ze zelf het initiatief en trokken ze partners aan: Centrum Christelijk Vormingswerk (CCV), IJD Jongerenpastoraal (Antwerpen en Vlaams-Brabant), Slachtofferhulp, Centrum Morele Dienstverlening Mechelen (CMD), Similes en vrijwilligers (ervaringsdeskundigen en professionelen).

 

Ontmoetingsdag

Sindsdien wordt er jaarlijks een ontmoetingsdag georganiseerd voor jongeren (vanaf 9 jaar) die een broer of zus, een ouder, een vriend of vriendin, een grootouder … verloren en die het belangrijk vinden om hun ervaringen te delen met lotgenoten.

 

Praatgroepen

Sinds 2002 zijn er praatgroepen voor lotgenoten te Leuven. Er werden een website en rouwboekje ontworpen en naar aanleiding van het 10-jarig bestaan werd de theatervoorstelling Doodgraag gecreëerd.

 

Partners en vrijwilligers dragen Missing You

Doorheen de jaren werd er steeds actief op zoek gegaan naar partners en vrijwilligers die de werking van Missing You mee wilden ondersteunen en uitbouwen. OVOK bleef een belangrijke partner en sinds enkele jaren is ook OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) een trouwe steun voor Missing You.

Al van bij haar ontstaan wordt de werking van Missing You gedragen door vrijwilligers. In 2007 werd Missing You een vzw en in oktober 2012 werd de eerste werknemer aangeworven. Sinds 2014 heeft Missing You haar team verder uitgebreid met meerdere vaste beroepskrachten.

SPREAD THE LOVE
X