Rouwondersteuning voor het jeugdwerk

Missing You is er ook voor de bredere sociale context van jonge rouwenden, waarin het jeugdwerk een belangrijke rol speelt.

We willen onze ervaringen rond rouwondersteuning en -begeleiding delen met organisaties uit het Vlaamse jeugdwerk die geen eigen kennis rond rouw hebben opgebouwd, maar die wel te maken krijgen met jonge rouwenden (na een overlijden).

Missing You wil tegemoet komen aan de vraag en nood om rouwprocessen in jeugdgroepen te ondersteunen. Bij het overlijden in een groep van het jeugdwerk wordt niet enkel het individu getroffen, maar is er sprake van een impact op de hele groep. Iedereen rouwt anders, op zijn eigen unieke manier. Dat kan in een groep soms zorgen voor frustraties of onbegrip, als men niet op een gelijkaardige manier rouwt, terwijl dit heel normaal is. Een groep kan dus ook nood hebben aan ondersteuning, begeleiding en advies over hoe omgaan met een verlies dat een hele groep treft.

Daarom bieden wij volgend educatief materiaal aan waar je als leiding of animator aan de slag mee kan gaan voor als je in contact komt met een lid dat een dierbare verloor:

 

  • Infofiche “Eerste hulp bij rouw”
    Naast wat algemene informatie over rouw en verlies, leert deze fiche je ook hoe rouw tot uiting komt bij kinderen en jongeren en wat de do’s and don’ts zijn in het omgaan met een lid dat rouwt.

 

  • Publicatie “Rouwondersteuning voor kinderen en jongeren”
    Rouwende kinderen en jongeren hebben nood aan en vooral recht op kwalitatieve ondersteuning die hen helpt bij hun verlieservaring.Zowel jong als oud hebben de kracht om te groeien uit een verlieservaring. Dit kan door bewust met het verlies om te gaan en door aan anderen aan te geven wat ze nodig hebben. De veerkracht van een persoon wordt onder meer ook versterkt door de betrokkenheid van de dichte omgeving. De sociale context, waaronder het jeugdwerk ook valt, speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol. Kortom kan jij als begeleider in het jeugdwerk ook een steunfiguur zijn voor rouwende kin­deren en jongeren en jouw steentje bijdragen in het doorlopen van hun rouwproces en in de groei die deze jonge rouwenden door­maken. In deze bundel vind je daar­over meer informatie terug.

 

  • Werkvormenbundel rond rouw voor het jeugdwerk
    In deze bundel kan je werkvormen terugvinden om binnen je jeugdwerk groep rond rouw te werken.

 

Missing You wil hier op basis van haar jarenlange expertise en ervaringsdeskundigheid een antwoord op maat bieden, daarom zullen we binnenkort ook starten met de mogelijkheid tot trajectbegeleiding van rouwprocessen voor groepen in het jeugdwerk. De omgeving van kinderen en jongeren wordt op deze manier deskundig ondersteund bij de impact van het gebeuren op de groep en krijgt daarnaast heel wat achtergrond en praktische tips om de jonge rouwenden te omringen en het herstel van de veerkracht mee vorm te geven.

SPREAD THE LOVE
X